fbpx

ASSENS SANGKRAFTCENTER

ASK er en selv­ejende insti­tution, der arbejder for at sprede glæden ved og muligheden for at synge for alle bor­gere i Assens Kommunes område.
ASK’s aktiviteter omfatter skole­om­rådet, den brede folkelighed samt sanglig uddannelse i børne- og ung­domskor.

Assens er udvalgt som ét af 10 sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og eliten. Den Jyske Sangskolei Herning er initiativtager til SyngDanmark-netværket, der finansieres af Det Obelske Familiefond. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Assens blev udvalgt bl.a. på bag­grund af miljøet omkring Syngedrengene ved Vor Frue Kirke samt ­pro­jektet  Musik i Børnehøjde (udviklet i sam­ar­bejde mellem Assensskolen, Assens Musikskole, Vor Frue Kirke). Begge er vellykkede beviser på, at der er et frugtbart sangmiljø i Assens.

 

PROJEKTER

ASK har aktiviteter inden for 3 hovedindsatsområder:

· Dannelse (for alle børn – i indskolingen)
· Uddannelse (for særligt motiverede børn og unge – i kor)
· Folkelighed (for alle borgere – fokus på fællessang i mange forskellige sammenhænge)

 

ORGANISATION

ASK er etableret i 2012 og drives af en bestyrelse og en daglig ledelse:

· Vakant pt, daglig leder
· Finn Pedersen, kunstnerisk leder – der også er organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Assens samt korleder for et af Danmarks dygtigste drengekor, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens.

En aktiv bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler kommer med værdifulde indspark:

· Per Smith, underdir. Fynske Bank
· Niels Thåstrup, Musikskoleleder
· Provst Ole Hyldegaard Hansen, Assens Provsti
· Kirsten Møller, Skoleleder, Tommerup Skole

ASK har desuden et meget bredt sammensat Advisory Board med aktører fra mange forskellige miljøer i erhvervsliv, kommune, kulturliv, kirke, skolevæsen o.a. Medlemmer af Advisory Board:

· Ena K. Nørgaard, Fmd. Kultur & Fritidsudv.
· Thomas Barfoed, dir. By, Land & Kultur
· Peter Nielsen, Plan- & Kulturchef
· Arne Jakobsen, Fynske Bank A/S
· Lars Hindsgaul, Assens Bil Center
· Peter Cederfeld, Realdania Byg
· Bue Kristensen, Interacoustics A/S
· Jørgen Hyldgaard, fmd. Assens Menighedsråd
· Hanne K. Sørensen, Broen A/S
· Annette Clausen, Haarby

Assens Sangkraftcenter
Adelgade 18
5610 Assens

www.sangkraft.dk