ASSENS SANGKRAFTCENTER

 ASK er en selvejende institution, der arbejder for at sprede glæden ved og muligheden for at synge for alle borgere i Assens Kommunes område.
ASK’s aktiviteter omfatter:

 • Skoleområdet,
 • Den brede folkelighed
 • Sanglig uddannelse i børne- og ungdomskor.

Assens blev udvalgt som ét af 12 sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og eliten. Den Jyske Sangskole i Herning tog initiativet til SyngDanmark-netværket, der blev finansieret af Det Obelske Familiefond. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Assens blev udvalgt bl.a. på baggrund af miljøet omkring Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, samt pro­jektet Musik i Børnehøjde (udviklet i samarbejde mellem den tidligere Assensskolen, Assens Musikskole, Vor Frue Kirke). Begge er vellykkede beviser på, at der er et frugtbart sangmiljø i Assens.

 

PROJEKTER

ASK har aktiviteter inden for 3 hovedindsatsområder:

 • Dannelse (for alle børn – i indskolingen)
 • Uddannelse (for særligt motiverede børn og unge – i kor)
 • Folkelighed (for alle borgere – fokus på fællessang i mange forskellige sammenhænge)

 

ORGANISATION

ASK er etableret i 2012 og drives af en bestyrelse og en daglig ledelse:

Administrativ leder: Jette Olsen
kunstnerisk leder: Vakant

En aktiv bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler kommer med værdifulde indspark:

 • Per Smith, Områdedir. Fynske Bank
 • Niels Thåstrup, Musikskoleleder
 • Mettea Engelund, organist og korleder v. Vissenbjerg Kirke
 • Morten Bunk, organist v. Vor Frue Kirke i Assens og korleder af Syngedrengene, Vor Frue Kirke.
 • Tove Ketil Lenger

Assens Sangkraftcenter
Adelgade 18
5610 Assens

www.sangkraft.dk