ASSENS SANGKRAFTCENTER

ASK er en selv­ejende insti­tution, der arbejder for at sprede glæden ved og muligheden for at synge for alle bor­gere i Assens Kommunes område.
ASK’s aktiviteter omfatter skole­om­rådet, den brede folkelighed samt sanglig uddannelse i børne- og ung­domskor.

Assens er udvalgt som ét af 10 sangkraftcentre i SyngDanmark-netværket, der skal styrke sangen i bredden og eliten. Den Jyske Sangskolei Herning er initiativtager til SyngDanmark-netværket, der finansieres af Det Obelske Familiefond. Siden foråret 2014 har SyngDanmark med sangkraftcentrene været en af de bærende søjler i Sangens Hus under kulturministeriet.

Assens blev udvalgt bl.a. på bag­grund af miljøet omkring Syngedrengene ved Vor Frue Kirke samt ­pro­jektet  Musik i Børnehøjde (udviklet i sam­ar­bejde mellem Assensskolen, Assens Musikskole, Vor Frue Kirke). Begge er vellykkede beviser på, at der er et frugtbart sangmiljø i Assens.

 

PROJEKTER

ASK har aktiviteter inden for 3 hovedindsatsområder:

 • Dannelse (for alle børn – i indskolingen)
 • Uddannelse (for særligt motiverede børn og unge – i kor)
 • Folkelighed (for alle borgere – fokus på fællessang i mange forskellige sammenhænge)

 

ORGANISATION

ASK er etableret i 2012 og drives af en bestyrelse og en daglig ledelse:

Jette Olsen, administrativ leder
Finn Pedersen, kunstnerisk leder – der også er organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Assens samt korleder for et af Danmarks dygtigste drengekor, Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, Assens.

En aktiv bestyrelse med repræsentanter fra erhvervsliv, musikskole, kirke og skoler kommer med værdifulde indspark:

 • Per Smith, underdir. Fynske Bank
 • Niels Thåstrup, Musikskoleleder
 • Provst Ole Hyldegaard Hansen, Assens Provsti
 • Kirsten Møller, Skoleleder, Tommerup Skole

ASK har desuden et meget bredt sammensat Advisory Board med aktører fra mange forskellige miljøer i erhvervsliv, kommune, kulturliv, kirke, skolevæsen o.a. Medlemmer af Advisory Board:

 • Ena K. Nørgaard, Fmd. Kultur & Fritidsudv.
 • Thomas Barfoed, dir. By, Land & Kultur
 • Peter Nielsen, Plan- & Kulturchef
 • Arne Jakobsen, Fynske Bank A/S
 • Lars Hindsgaul, Assens Bil Center
 • Peter Cederfeld, Realdania Byg
 • Bue Kristensen, Interacoustics A/S
 • Jørgen Hyldgaard, fmd. Assens Menighedsråd
 • Hanne K. Sørensen, Broen A/S
 • Annette Clausen, Haarby

Assens Sangkraftcenter
Adelgade 18
5610 Assens

www.sangkraft.dk