DEN FYNSKE SANGSKOLE

FAABORG-MIDTFYN

Den fynske Sangskole (DfS) er en selvejende institution, der arbejder for at fremme sangen i Faaborg Midtfyn kommune både bredt og elitært. DfS arbejder tæt sammen med Musikskolen, Faaborg Midtfyn Bibliotekerne, Faaborg Midtfyn Kommune, samtlige kommunens folke- og friskoler, en del kirker, børnehaver, plejehjem, Den fynske Opera, Syddansk Akademi for Klassisk Sang, Sangens Hus, m. fl..

 

PROJEKTER

DfS er etableret i 2012. Bag sangskolen står en bestyrelse med repræsentanter fra musikskolen, skolen, kirken og andre sanginteressenter. DfS har et bredt udvalg af aktiviteter, der dækker alle aldersgrupper:

– Sangglad børnehaver

– Legekunst, et kulturtilbud til børn i de forskellige dagtilbud, hvor man gennem en fælles samskabende, undersøgende og eksperimenterende praksis laver kulturelle aktiviteter med børn Forløbene strækker sig over ca. 14 uger i de forskellige institutioner. Musikskolen, biblioteket og DfS er aktører.

 – Kulturel rygsæk. Et forløb med sang og opera udrulles i 1. – 3. klasser i samtlige kommunens skoler (også friskoler) over en treårig periode. Der er udarbejdet et kompendium med 4 sange, der skal læres med ideer og inspiration til indstudering. Lærerne forberedes med 2 workshops, en med sangteknik og operaintroduktion og en med fokus på korledelse. Klasserne får besøg af en sangpædagog, Samtlige børn kommer ud og oplever en opera i børnehøjde og alle børn samles til korstævner med nogle af landets bedste korinstruktører. Se evt. nærmere på https://rygsaek.fmk.dk/

– Skole/kirkekorssamarbejde. Vores mål er at der oprettes flere lokale kor i skoler eller kirker. Løsningen er ofte et samarbejde mellem skole og kirke. Underviseren kan være en lærer fra musikskolen, fra skolen eller kirkens organist. DfS/musikskolen er behjælpelig med den praktiske opstart, at finde lærerkræfter, udarbejde årsplan m.m. Hvert år arrangeres et korstævne for disse kor.

– Sangvenner er et fælles forløb for de yngste klasser på skolen og det nærliggende plejehjem. Der øves fælles sange på skolen og på plejehjemmet med en sangpædagog og børnene kommer på besøg på plejehjemmet og synger sammen med beboerne.

– Sangfællesskaber for alle. Et forum hvor folk kommer for at synge fællessang uanset alder, etnicitet m.m., der er plads til alle. Sangfællesskabet ledes af frivillige sangledere. Har tidligere været i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, fremover bliver det i samarbejde med Biblioteket.

– Genklang er et projekt ude på plejehjemmene, hvor en sangpædagog kommer på besøg 10 gange. I samarbejde med plejerne aftales hvilken form for aktivitet, der ønskes, det kan være sang en til en, i mindre grupper eller som fællessangarrangement.

– ”Syng og lær”, uddannelse og Inspiration til undervisere.  8 workshops over en 2 -årig periode, hvor 2 sangkonsulenter sørger for at deltagerne får en praksisnær værktøjskasse med fokus på, hvordan man kan arbejde målrettet, struktureret og varieret med sang og bevægelse i musiktimerne og i skoledagen.

– Pigekor. Ringe kirkes Pigekor er spydspidskoret i Den fynske Sangskole. Der er spirekor fra 1.-3. klasse, juniorkor fra 4. klasse – ca. 9. klasse og selve Ringe kirkes Pigekor, består af udvalgte piger i alderen 14 – 25 år. Alle tre kor har koncerter ud af huset. Sangerne i Ringe kirkes Pigekor får alle obligatorisk solosangsundervisning, Juniorkoret har tilbud om undervisning i hold. Alle tre kor får tilbud om hørelæreundervisning. Ringe kirkes Pigekor modtager endvidere hvert år undervisning i performance.

– Drengekor. I efteråret 2014 oprettede Den Fynske Sangskole et drengekor. Koret er nu overgået til Faaborg Midtfyn Musikskole.

– SAKS Syddansk Akademi for Klassiske Sangere. I samarbejde med flere af de sønderjyske sangcentre, Syddansk Musikkonservatorium og Den fynske Opera sendes talentelever til SAKS, som har til formål at give de dygtigste unge sangere en mulighed for at få undervisning på højeste niveau ved masterclasses, ensemblesang og musikdramatisk undervisning. Der deltager hvert år 2 sangere fra Ringe kirkes Pigekor.

Derudover arrangerer DfS mere enkeltstående arrangementer, som Sangens dag, 4. klasses-korstævner, nodebasar, foredrag m.m. Og har masser af ideer til kommende aktiviteter

 

ORGANISATION

Den daglige ledelse forestås af:

 • Kirsten Wind Retoft, kunstnerisk leder, leder af Ringe Kirkes Pigekor og organist ved Ringe Kirke.
 • Mette-Maria Øyen Storm, projektkoordinator og administrativ medarbejder.

 • Marianne Rasmussen, Formand for bestyrelsen,

  på Ringe Fri- og Efterskole samt på VUC.    

Sangskolens bestyrelse består af:

 • Marianne Rasmussen, formand, repræsentant Ringe kirkes Pigeko

 • Palle Bo Larsen, næstformand og souschef i Faaborg Midtfyns Musikskole.

 • Dorthe Buk Østertoft, repræsentant for grundskolerne

 • Kristina Hedelius-Strikkertsen, repræsentant for skole/kirkekorene

 • Jeanette Fromberg, repræsentant for øvrige interessenter                                           

 • Kirsten Wind Retoft, kunstnerisk leder                                                                                     

 • Mette-Maria Øyen Storm, koordinator

 

 

Den Fynske Sangskole Faaborg-Midtfyn

Skovmærkevej 2
5750 Ringe

www.sangskolenfmk.dk