DEN JYSKE SANGSKOLE

HERNING

MetteDen Jyske Sangskole har fra den spæde start i 1999 haft et fokus på to strategiske indsatsområder:

 1. At sikre og udvikle talentmiljøet for børn og unge bl.a. med internationale samarbejdspartnere og
 2. Et stadigt mere omfattende og stærkt samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere om hvad man kan kalde breddearbejde indenfor sang.

Den Jyske Sangskole er til daglig undervisningssted for sangerne i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor, Juniorkor og Børnekor – i alt ca. 200 børn og unge. Eleverne gennemgår en tiårig musikuddannelse med undervisning i solosang, hørelære, musikteori og klaver. Sangskolen tilbyder også, i samarbejde med Holstebro Musikskole, en MGK-linje i klassisk sang.

Foruden talentarbejdet i korene udvikler og driver Den Jyske Sangskole en række lokale og regionale, breddeorienterede sangprojekter og faciliterer et netværk for sang i Herning Kommune. Hertil kommer en række nationale og internationale samarbejder og den årlige Masterclass i Unge Stemmer med gæsteundervisere fra ind- og udland.

 

PROJEKTER

Den Jyske Sangskole har et nært samarbejde med Herning Kommune om ’sangen som rød tråd for børn og unge’. Det indebærer samarbejde om sang med sundhedsplejerskerne, sang-dagplejer, sang-børnehaver, børnehavernes forårskoncert, familiejulekoncerten og mulighed for at søge om optagelse i De Musiske Talentklasser fra folkeskolens 7. klassetrin, samt mulighed for at fortsætte med sit instrument på højt niveau i gymnasiet. Sangskolen samarbejder også med kommunen om ’Sang for Sindet’, et sangtilbud for psykisk sårbare og deres pårørende – blandt andre projekter.

I 2013 fik Den Jyske Sangskole kulturministeriets støtte til etablering af Sangens Hus, et nationalt samarbejdsforum for sang med sangkraftcentrene som centrale aktører og samarbejdspartnere.

 

ORGANISATION

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution.

I alt er over 30 hel- og deltidsansatte undervisere, konsulenter, projektledere og administrative medarbejdere tilknyttet sangskolen.

Sangskolens ledelsesteam udgøres af:

 • Konstitueret Chef: Line Nordentoft
 • Kunstnerisk Chef: Mads Bille

Den Jyske Sangskoles bestyrelse består af folk inden for henholdsvis erhvervslivet, korenes forældrekreds og det professionelle musikliv. Medlemmerne af Den Jyske Sangskoles nuværende bestyrelse er:

 • Mette Bock (Formand), præst ved Horsens Provsti & tidligere Kulturminister
 • Lars Bunch Kjærsgaard (næstformand), Udviklingskonsulent hos Vesforsyning A/S, Repræsenterer kor-udvalget for MidtVest Pigekor.
 • Jens Moesgård Nielsen, præst ved Herning Kirke. Repræsenterer kor-udvalget for Herning Kirkes Drengekor.
 • Lars Damgaard, direktør for A Hereford Beefstouw og Aage Damgaard Aps.
 • Linda Kaul Steffensen, Souschef Holstebro Musikskole
 • Robert Bøgelund Vinther, Studieleder ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
 • Peter Lodahl, Musikchef Copenhagen Phil og operasanger

 

Den Jyske Sangskole

Nørregade 7D
7400 Herning

 

www.denjyskesangskole.dk