fbpx

DEN JYSKE SANGSKOLE

HERNING

Den Jyske Sangskole har siden 1999/2000 har været undervisningssted for sangerne i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor, Juniorkor og Børnekor – i alt ca. 200 børn og unge. Eleverne gennemgår en tiårig musikuddannelse med undervisning i solosang, hørelære, musikteori og klaver. Sangskolen tilbyder også, i samarbejde med Holstebro Musikskole, en MGK-linje i klassisk sang.

Foruden elitearbejdet i korene driver Den Jyske Sangskole en række lokale, breddeorienterede sangprojekter og faciliterer et netværk for sang i Herning Kommune. Hertil kommer en række nationale og internationale samarbejder og den årlige Masterclass i Unge Stemmer med gæsteundervisere fra ind- og udland.

PROJEKTER

Den Jyske Sangskole har et nært samarbejde med Herning Kommune om ’sangen som rød tråd for børn og unge’. Det indebærer samarbejde om sang-dagplejer, sang-børnehaver, sangprofilskoler og mulighed for at søge om optagelse i musisk talentklasse fra folkeskolens 7. klassetrin, samt mulighed for at fortsætte med sit instrument på højt niveau i gymnasiet. Sangskolen samarbejder også med kommunen om ’Musik på recept’, et sangtilbud for langtidssygemeldte – blandt andre projekter.
I 2013 fik Den Jyske Sangskole kulturministeriets støtte til etablering af Sangens Hus, et nationalt samarbejdsforum for sang med sangkraftcentrene som centrale aktører og samarbejdspartnere.

ORGANISATION

Den Jyske Sangskole er en selvejende institution.
I alt er over 30 hel- og deltidsansatte undervisere, konsulenter, projektledere og administrative medarbejdere tilknyttet sangskolen.

Sangskolens ledelsesteam udgøres af:

Direktør: Christian Alstrup
Kunstnerisk leder: Mads Bille
Daglig leder: Rikke Ramm Eberlein
Faglig leder: Dorte Bille
Projektkoordinator og sangkonsulent-teamleder: Heidi Kudahl

Den Jyske Sangskoles bestyrelse består af folk inden for henholdsvis erhvervslivet, korenes forældrekreds og det professionelle musikliv. Medlemmerne af Den Jyske Sangskoles nuværende bestyrelse er:

Jørgen Zartow (Formand), Erhvervsmand og professionelt arbejdende bestyrelsesformand i en lang række bestyrelser
Martin Winther Olesen (næstformand), museumsinspektør ved Herning Museum. Repræsenterer kor-udvalget for MidtVest Pigekor.
Jens Moesgård Nielsen, præst ved Herning Kirke. Repræsenterer kor-udvalget for Herning Kirkes Drengekor.
Lars Damgaard, direktør for A Hereford Beefstouw og Aage Damgaard Aps.
Lars Stentoft, Kulturdirektør i Viborg Kommune.
Robert Bøgelund Vinther, Studieleder ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.

Den Jyske Sangskole

Nørregade 7D
7400 Herning

www.denjyskesangskole.dk