DET SØNDERJYSKE SANGCENTER

SØNDERBORG

Musikalitet – koncentration – glæde – kropsbevidsthed – venskab – selvværd, dét er nøgleordene i Det Sønderjyske Sangcenter.

Sangcentret blev etableret i oktober 2012, og vi henvender os til børn og voksne i alle aldre, både dem, der arbejder med sang, og dem der “bare” godt kan lide at synge. 

Derudover består sangcentret af et elitemiljøet Sønderjysk Pigekor og Drengekor med ca 220 unge korsangere fordelt på 6 kor; koncertkor, juniorkor, spirekor, minispirekor, drengekor samt et forældrekor. Desuden er tilknyttet et ad hoc kor “South Denmark Female Choir” bestående af ca. 100 tidligere sangere, som mødes årligt til korprøver, koncertturneéer og socialt samvær.

Geografisk dækker sangcentret hele Sønderborg Kommune, mens enkelte projekter involverer deltagere og aktører i Tønder Kommune samt i hele grænseregionen – også syd for den dansk-tyske grænse

 

PROJEKTER

Det Sønderjyske Sangcenter arbejder med en bred vifte af sangprojekter af kortere eller længere forløb for en bred målgruppe bl.a.:

 

  • Certificering af sangprofilbørnehaver
  • Videreuddannelse af musiklærere og -pædagoger
  • Sprog- og sang-stimuleringsprojekter for børnehaver og skoler
  • Voksenkor-workshops og koncertprojekter
  • Skolekor
  • Firmakor
  • Fællessangsforløb
  • Sang som sundhedsfremmende tiltag

Talentarbejdet i Sønderjysk Drengekor og Pigekor involverer ugentlige korprøver, individuel sangundervisning, teori- og hørelære samt 25-40 koncerter pr år. Derudover arrangeres der turnéture til ind- og udland, besøg af andre kor fra ind- og udland, deltagelse i internationale korkonkurrencer, korweekender samt en lang række andre sociale aktiviteter. Medlemmerne er børn og unge i alderen 3-20 år.

 

ORGANISATION

Det Sønderjyske Sangcenter er en selvejende institution,økonomisk støttet af Sønderborg Kommune samt en række private fonde og virksomheder.

Til Sangcentret er knyttet 18 medarbejdere, primært i deltidsstillinger, og den daglige ledelse varetages af:

Kunstnerisk leder, Mette Rasmussen
Administrativ koordinator, Pia Wrang Andersen

Korproducent, Berit Lei

Bestyrelsen for Det Sønderjyske Sangcenter består af repræsentanter for skoleområdet, Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt det lokale musik- og erhvervsliv.

Sønderjysk Pigekor og Drengekor er en selvstændig forening, der administreres af sangcentret. Koret har egen bestyrelse bestående af forældre til medlemmer i koret. Sangcentrets og korets bestyrelse er tæt forbundet via vedtægter og samarbejde.

Det Sønderjyske Sangcenter

Gerlachsgade 2, 4.sal
6400 Sønderborg

www.sangcentret.dk