fbpx

DET SØNDERJYSKE SANGCENTER

SØNDERBORG

Musikalitet – koncentration – glæde – kropsbevidsthed – venskab – selvværd, dét er nøgleordene i Det Sønderjyske Sangcenter.

Sangcentret blev etableret i oktober 2012, og vi henvender os primært til børn og babyer i alle aldre, voksne, der arbejder med børn fx lærere og pædagoger, og endeligt voksne, der bare godt kan lide at synge. Derudover består sangcentret af et elitemiljø med ca 160 unge korsangere i Sønderjysk Pigekor og Drengekor fordelt på de fire kor; koncertkor, juniorkor, spirekor og drengekor.

Geografisk dækker sangcentret hele Sønderborg Kommune mens enkelte projekter involverer deltagere og aktører i Tønder Kommune samt i hele grænseregionen.

 

PROJEKTER

Det Sønderjyske Sangcenter arbejder med en bred vifte af sangprojekter af kortere eller længere forløb for en bred målgruppe bl.a.:

· Certificering af sangprofilbørnehaver
· Videreuddannelse af musiklærere og -pædagoger
· Sprogstimuleringsprojekter for børnehaver og skoler
· Sang med asylbørn
· Voksenkor work-shop
· Skolekor
· Firmakor
· Sang som sundhedsfremmende tiltag

Talentarbejdet i Sønderjysk Drengekor og Pigekor involverer ugentlige korprøver, individuel sangundervisning, teori- og hørelære samt 25-40 koncerter pr år. Derudover arrangeres der turnéture til ind- og udland, besøg af andre kor fra ind- og udland, deltagelse i internationale korkonkurrencer, korweekender samt en lang række andre sociale aktiviteter. Medlemmerne er børn og unge i alderen 6-20 år.

 

ORGANISATION

Det Sønderjyske Sangcenter er en selvejende institution, støttet af Det Obelske Familiefond, Sønderborg Kommune samt en række private fonde og virksomheder.

Sangcentret beskæftiger ni medarbejdere på deltid, og den daglige ledelse varetages af:

Kunstnerisk leder, Mette Rasmussen
Administrativ leder, Pernille Grau Rasmussen

Bestyrelsen for Det Sønderjyske Sangcenter består af repræsentanter for skoleområdet, Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt det lokale musik- og erhvervsliv.

Sønderjysk Pigekor og Drengekor er en selvstændig forening, der administreres af sangcentret. Koret har egen bestyrelse bestående af forældre til medlemmer i koret. Sangcentrets og korets bestyrelse er tæt forbundet via vedtægter og samarbejde.

Det Sønderjyske Sangcenter

Gerlachsgade 2
6400 Sønderborg

www.sangcentret.dk