HADERSLEV SANGAKADEMI

HADERSLEV SANGAKADEMI er funderet i kormiljøet omkring Haderslev Domkirke, men Sangakademiet virker overalt, hvor der er plads til sang i Haderslev Kommune, blandt andet gennem vores uddannelsessamarbejde med UC Syddanmark og  breddeaktiviteter for kommunens børn og unge.

HADERSLEV SANGAKADEMIS elitekor er Haderslev Drengekor og Haderslev Domkirkes Pigekor. Vi arbejder målrettet med talentudvikling både for korene og for sangerne individuelt, og begge kor synger koncerter både lokalt, nationalt og internationalt og er både Sangakademiets og kommunens ansigt udadtil.

HADERSLEV SANGAKADEMI laver netværksaktivteter for kor i kommunen. Vi har samlet korene i en database, og givet dem en platform på facebooksiden Sang I Haderslev.  Derudover har vi fået tildelt en Sangsal, der skal danne ramme om offentlige sang-arrangementer af mere folkelig karakter.

 

PROJEKTER

Samarbejde om talentklasser med Haderslev Musikskole, Haderslev Kommune og Sønder Otting Skole

Diplommodulet ’Musikdidaktiske færdigheder med særlig vægt på sang og korledelse’ blev afviklet i løbet af efteråret og vinteren 2015-16, og modulet er det første af sin slags. Det nye diplommodul blev til i et tværprofessionelt samarbejde mellem UC SYD og HADERSLEV SANGAKADEMI og er det direkte resultat af en flerårig partnerskabsaftale.

Sangpakke til skolerne bestående af tilbud om sangaktiviteter, operaforestillinger, koraktiviteter m.m. Endvidere et undervisningsmateriale om salmebogens historie.

Workshops og inspirationsdage for musiklærere, korledere m.fl.

 

ORGANISATION

Kunstnerisk leder: Henrik Skærbæk Jespersen
Administrativ leder: Edna Rasmussen

Bestyrelse:

Musikskoleleder Allan Ørslev Jensen (formand)
Domprovst Torben Hjul Andersen
Advokat Erik Berg
Musikskolechef Jesper Ry
Leder Pædagogik og læring Bent-Ole Østerby
Korleder Haderslev Drengekor: Henrik Skærbæk Jespersen
Korleder Haderslev Domkirkes Pigekor: Thomas Berg-Juul

Sangpædagoger:

Lene Farver
Bente Vist
Ulla Munch
Anne Mette Balling

Derudover er der tilknyttet en række honorarlønnede medarbejdere til opgaverne: korproduktion, kommunikation, undervisning, akkompagnement m.m.

Endelig er der omkring de to elitekor en lang række frivillige fortrinsvis forældre og bedsteforældre, som hjælper til i korenes hverdag og på turneer.

Domkirkepladsen 5
6100 Haderslev

www.sangakademi.dk