MARIAGERFJORD KORSKOLE

MARIAGERFJORD KOMMUNE

MARIAGERFJORD KORSKOLE er en del af Mariagerfjord Kulturskole, som tilbyder kreative fag til alle i Mariagerfjord kommune.

Korskolen er Danmarks eneste rytmiske korskole og er også Danmarks første sangkraftcenter for rytmisk kor og sang. Som Danmarks eneste rytmiske korskole er skolen forgangsbillede for andre kommuner, både i forhold til talentudvikling og den pædagogiske tilgang.

Korskolen består af 3 elitekor, 5 skolekor, to lungekor og et rytmisk voksenkor.

 

AKTIVITETER

MARIAGERFJORD KORSKOLE afholder årligt mellem 30-40 koncerter. Derudover er undervisningsvinklen for skolens tre elitekor meget unik, og korene deltager derfor også på workshops til inspiration for andre kor. Korskolen lægger stor vægt på udvikling af de sociale kompetencer og ansvarsbevidsthed gennem et unikt pædagogisk arbejde på tværs af klassetrin.

Korskolens talentudviklingsprogram videreudvikler særligt talentfulde elever inden for kormusik og er tilrettelagt til at bringe den enkelte elev så langt som muligt; fra talentelev, gennem musikalsk afklaring, til optagelse på MGK eller videregående uddannelse.

Koncertaktiviteter indtil nu:

Korskolen har gæstet Berlin, Amsterdam, Hamborg, Hannover, København og mange danske byer med koncerter og ved flere lejligheder også workshops. Koret har optrådt med kendte navne som Kim Sjøgren, The Real Group, Postyr og Vox Eleven. Blandt andre højdepunkter kan nævnes optræden i Boxen i Herning og på hovedscenen ved Aarhus Vocal Festival samt i Musikhusets store sal i Aarhus.

 

ORGANISATION

Det daglige arbejde i Mariagerfjord Korskole varetages af Korskolens undervisere og korporducent, i tæt dialog med Mariagerfjord Kulturskoles ledelse.

  • Kunstnerisk leder: Christians Ronsfeld
  • Korleder Mariagerfjord Juniorkor og Mariagerfjord Pigekor: Christians Ronsfeld
  • Korleder Spirekor, Mini Spirekor, Lungekor, Folkeskolekor og Rytmisk Voksenkor: Maj-Lis Hoffer Henriksen
  • Stemmecoach for Mariagerfjord Pigekor: Sisse Kold
  • Teori og Hørelære: Christian Ronsfeld og Maj-Lis Hoffer Henriksen
  • Klaver: Peter Houe Sørensen
  • Korproducent: Kathrine Søndergaard Pedersen
  • Musikpædagog Mariagerfjord Spirekor: Christian Norvig

Diskografi:

CD – Thank You
CD – Take my Hand
EP – Lad Det klinge
DVD – Mariagerfjord Korskole – The Story – The Movie

MARIAGERFJORD KORSKOLE

Christiansgade 1
9500 Hobro

www.mariagerfjordkorskole.dk