MARIAGERFJORD KORSKOLE

MARIAGERFJORD KOMMUNE

I Mariagerfjord Korskole har vi sang på hjertet. Mariagerfjord Korskole er Danmarks eneste rytmiske Korskole og også landets første rytmiske sangkraftcenter. Korskolen består af 6 elitekor, 8 skolekor, 2 lungekor og 1 rytmisk voksenkor. I Mariagerfjord Korskole fremmer vi rytmisk korsang inden for både elite og bredde.

 Vi inspirerer, underviser, udvikler, udbreder og vidensdeler og er et kommunalt flagskib inden for det kunstneriske elitære, såvel som på det sundhedsfremmende felt. Vi arbejder for, at alle borgere i Mariagerfjord Kommune har adgang til korsang – både børn, unge og ældre – og vores mål er at gøre en mærkbar forskel i samfundet. Vi vækker lysten til at bruge sangstemmen.

 I Korskolen lægger vi stor vægt på udvikling af de sociale kompetencer og ansvarsbevidsthed gennem et unikt og nytænkende pædagogisk arbejde på tværs af alder og klassetrin. Vi prioriterer fællesskab, respekterer diversiteten og skaber trygge rammer, hvor der er plads til fordybelse og dygtiggørelse.

 Vi er nyskabende og går forrest såvel kunstnerisk som pædagogisk for at skabe et motiverende og kreativt læringsmiljø, hvor eleverne er i konstant udvikling

 

 

AKTIVITETER

Mariagerfjord Korskole forankrer rytmiske korprojekter og efteruddannelsesforløb samt understøtter nationale og internationale korsamarbejder, vidensdeling, breddekorsang og elitekorsang.

Korskolens undervisere er en del af Projekt Sangglad og vi har et vellykket samarbejde om skolekor og korprojekter med kommunens folkeskoler og privatskoler. Derudover har sundhedsfremmende aktiviteter et stort fokus – blandt andet i form af vores 2 Lungekor og et samarbejdsprojekt om sundhed og trivsel blandt unge på Mariagerfjord Gymnasium.

 Korskolens talentudviklingsprogram videreudvikler særligt talentfulde elever inden for kormusik og er tilrettelagt til at bringe den enkelte elev så langt som muligt; fra talentelev, gennem musikalsk afklaring, til optagelse på MGK eller videregående uddannelse. Derudover er undervisningsvinklen for skolens 6 elitekor meget unik, og korene deltager derfor også på workshops til inspiration for andre kor.

 Vi afholder årligt mellem 30-40 koncerter, lige fra akustiske intimkoncerter i kirker til store gallakoncerter med professionelt lyd- og lyssetup.

 Større koncertaktiviteter indtil nu:

Korskolen har gæstet Berlin, Amsterdam, Hamborg, Hannover, København og mange danske byer med koncerter og ved flere lejligheder også workshops. Koret har optrådt med kendte navne som Steffen Brandt, Kim Sjøgren, The Real Group, Postyr og Vox Eleven. Blandt andre højdepunkter kan nævnes optræden i Boxen i Herning og på hovedscenen ved Aarhus Vocal Festival samt i Musikhusets store sal i Aarhus.

 

ORGANISATION

Det daglige arbejde i Mariagerfjord Korskole varetages af Korskolens undervisere og korporducent, i tæt dialog med Mariagerfjord Kulturskoles ledelse.

  • Kunstnerisk leder: Christian Fris-Ronsfeld
  • Korleder i Mariagerfjord Pigekor, Mariagerfjord Juniorkor, Mariagerfjord Drengekor og Mariagerfjord Juniordrengekor: Christian Fris-Ronsfeld
  • Korleder i Mariagerfjord Spirekor, Mariagerfjord Minispirekor, Lungekor, skolekor og rytmisk voksenkor: Maj-Lis Hoffer Henriksen
  • Stemmecoach for Mariagerfjord Pigekor: Sally Errebo-Brandt
  • Teori og hørelære: Christian Fris-Ronsfeld og Maj-Lis Hoffer Henriksen
  • Korproducent: Kathrine Søndergaard Pedersen

 

Udgivelser:

Online – I am Light                                                                                                                                                                                                            Online – Ocean Eyes.                                                                                                                                                                                                              CD – Thank You
CD – Take my Hand
EP – Lad Det klinge

MARIAGERFJORD KORSKOLE

Christiansgade 1
9500 Hobro

www.mariagerfjordkorskole.dk