fbpx

ROSKILDE SYNGER

Roskilde Synger har eksisteret siden 2012 som selvejende ikke erhvervsdrivende institution og er et af flere sangkraftcentre i Danmark. Sangkraftcenter Roskilde Synger arbejder for at fremme sangens muligheder for såvel bredden som eliten og for at fremme sangglæde og skabe rammer der giver alle mulighed for et kreativt møde med sang – så egen stemme udvikles via erfaring, læring og glæde. Roskilde Synger har en tæt tilknytning og et samarbeje med korskolen og hele musikmiljøet i Roskilde Domkirke. Sangkraftcentret modtager støtte fra Roskilde Kommune, Roskilde Domkirke og en række private og offentlige fonde.

 

PROJEKTER

Roskilde Synger arbejder løbende med mange større og mindre projekter, som overordnet stemmer overens med vores mission. Sangkraftcentret:

· er en professionel nonprofit organisation, som skaber aktive fællesskaber og bidrager til værdiskabelse igennem sang
· er en synlig, tilgængelig og anerkendt medspiller indenfor sang
· har fokus på sang som værktøj – inden for læring, sundhedsfremme, integration og fællesskabsdannelse
· samarbejder med Roskilde Domkirkes Korskole, hvor talentudvikling, fødekæde og rekruttering er højt prioriteret
· samarbejder bredt – lokalt, regionalt og nationalt
· vil skabe og understøtte aktiviteter, der afspejler Roskilde Kommunes musikby-strategi

For specifikke detaljer og mere information, kan man besøge www.roskildesynger.dk

 

ORGANISATION

Daglig ledelse: Adm. leder, Jacob Heide Madsen

Bestyrelsen i Roskilde Synger:

Susanne Malmstrøm, Bestyrelsesformand. Domsognets Menighedsråd
Claus Niller Nielsen, Næstformand. Rektor for Katedralskolen
Tom Henriques, Leder for Roskilde Musiske Skole
Anna Bondo, Folkeskolelærer. Bestyrelsesmedlem i Børnekorforeningen
Kristian Olesen, Domorganist i Roskilde Domkirke
John V. Christiansen, Tilforordnet fra Roskilde Kommunes Skoleafsnit
Ole Brinth, Rektor for Sjællands Kirkemusikskole
VAKANT
Carsten Reves, Tidl. Nordea Bank

Roskilde Synger

Smedegade 3
4000 Roskilde

www.roskildesynger.dk