SANGCENTER KØBENHAVN

Sangcenter Københavns formål er at skabe et løft af sangen hovedstadsområdet, og dette vil vi gøre gennem tværkulturelle samarbejder med lokale såvel som nationale parter inden for følgende hovedområder:

Dannende: Vi vil arbejde for at alle børn synger og møder sang- og musikpædagogik på højeste niveau

Skabende: Vi vil løfte sangens kraft til nye højder gennem projekter for alle aldre i samarbejde med det øvrige kulturmiljø

Samlende: Vi vil være en stærk netværksplatform for udbuddet af storkøbenhavnske kor og sangaktiviteter

 

PROJEKTER

Sang Bevægelse Læring: Sangcenter København er i tæt samarbejde med Sangens Hus og Sangcenter Nordsjælland om rekruttering og afvikling af SBL-kurserne. I 2020/21 har vi kurser i København og Nordsjælland.

Sangglad Mini: Sangcenter København bidrager med rekruttering og samarbejder med Københavns Kommune og omegnskommunerne om at få etableret Sangglad Mini i institutioner, dagplejere og hos sangfamilier.

Soundpainting: Formålet er at opkvalificere Københavnske musiklærere i folkeskolen således, at disse får et kompetenceløft inden for den skabende del af musikundervisningen i folkeskolen. Der er forløb målrettet skoleklasser både i indskoling, mellemtrin og udskolingen (musik valghold), hvor eleverne styrkes i deres musikalske skaben og i at synge.

Stormøde: SCK arbejder på at afholde et udviklende stormøde i 2020 med fokus på at skabe kommende meningsfulde samarbejder med lokale musik- og kulturinstitutioner.

 

ORGANISATION

Geografisk hører Sangcenter København til i København Kommune, men vi samarbejder meget gerne bredt med omegnskommunerne.

Sangcenter København består af en bestyrelse på seks personer fra organisationer i musik- og kulturmiljøet i København. Forretningsudvalget varetager pt. den daglige ledelse med hyppig mødefrekvens samt elektronisk sparring og udvikling.

Medlemmer af forretningsudvalget

 • Christian Steen Noringriis: Teamleder og seniorkonsulent i Sangens Hus
 • Julie Borgwardt Stampe: Professionel sanger i DR
 • Simon Hinz Frederiksen: Korleder og organist

 

Bestyrelsen i Sangcenter Køebnhavn

 • Christian Steen Noringriis: Formand
 • Julie Borgwardt Stampe, Næstformand
 • Simon Hinz Frederiksen, Kasserer
 • Nina Ulf Jørgensen: Musikproducent
 • Emil Ritter: Chefdirigent for Det Danske Drengekor
 • Eva Hess Thaysen: Uddannelsesleder på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Jacob Heide Madsen: Tilforordnede og adm. Leder af Roskilde Synger og projektleder i Sangens Hus

 

Derudover bakker bl.a. disse organisationer op om SCKs arbejde:

 • Kormiljøet på Østerbro (repræsenteret v. Niels Græsholm)
 • Kompetencecenteret på Sankt Annæ
 • Den Danske Sinfonietta v. Ole Jørgensen
 • Københavns Drengekor v. Carsten Seyer-Hansen
 • Spil Dansk og Alsang2020 netværket, hvor SCK er repræsenteret
 • Musiklærerforeningen
 • Folkekirkens Ungdomskor (FUK)
 • Foreningen Danske Korledere
 • Musikhuset København