fbpx

SANGCENTER NORDSJÆLLAND

FREDENSBORG & HILLERØD

OM:
Sangcenter Nordsjælland er en selvejende, ikke erhvervs­drivende institution, der arbejder bredt og netværksorienteret for at fremme sangen i de nordsjællandske kommuner. Startede i 2018 med en driftsbevilling fra Fredensborg Kommune og støtte fra provsti samt diverse fonde. 

PROJEKTER:
Sangcenter Nordsjælland arbejder ligeligt prioriteret indenfor tre hovedindsatsområder: 
– Dannelse (for alle børn i indskolingen), 
– Uddannelse (for særligt talentfulde og motiverede børn) og 
– Folkelighed (for alle) 
Sangcenter Nordsjælland er det første og eneste af sin slags i regionen og har mødt stor tillid og opbakning siden sin start med projekter i både Fredensborg og Hillerød kommuner og kommende projekter i flere af de øvrige nordsjællandske kommuner. 

Af foreløbigt realiserede og kommende projekter kan bl.a. fremhæves:

– Hørelæreundervisning – Fredensborg Slotskirkes Pigekor
– Stemmetræning – Fredensborg Slotskirkes Pigekor
– “Kom og Syng” – fælles- og alsangsaftener
– Spil Dansk – 2018 og 2019
– DanSang – demenssang
– Sangfællesskaber
– Morgensang / sangleg
– Alle Børn Har En Stemme

ORGANISATION:
SN er organiseret med et repræsentantskab, der består af lokale interessenter fra provstier, kirker, musikskoler, kommuner, institutioner, skoler, foreninger, særlige interessenter og erhvervsliv – alle med en særlig veneration for arbejdet og projekterne, en bestyrelse på syv personer, valgt af og fra de forskellige områder, samt lokale styregrupper, som udgør sangcentrets daglige kunstneriske ledelse. Direktør og daglig leder er Morten Ernst Lassen.

BESTYRELSE – 2019:
Bjarne Hennemann (formand), direktør – repræsentant for erhvervsliv
Jesper Gude, musikskoleleder – repræsentant for musikskole
Mie Korp Sloth, organist – repræsentant for kirke
Hans-Henrik Nissen, provst – repræsentant for provsti
Else-Marie Kristoffersen, organist – repræsentant for særlig interessent
Carsten Nielsen, næstformand Kulturudvalget Fredensborg Kommune – repræsentant for kommune
Thomas Holberg Wied, skoleleder – repræsentant for skole/institution
Ulla Hardy Hansen, viceborgmester (suppleant)

Morten Ernst Lassen, direktør


STYREGRUPPER:
Fredensborg:
Else-Marie Kristoffersen (formand), organist
Thomas Holberg Wied, skoleleder
Carsten Østerskov, musikskoleleder
Henrik Schrøder, organist og korleder
Cille Buch, korleder
Hillerød:
Bine Bryndorf (formand), organist
Mie Korp Sloth, organist
Jesper Gude, musikskoleleder
Mads Christian Strandgaard, vicemusikskoleleder
Tine Matthews, korleder