SANGCENTER NORDSJÆLLAND

FREDENSBORG & HILLERØD

Sangcenter Nordsjælland er en selvejende, ikke erhvervs­drivende institution, der arbejder bredt og netværksorienteret for at fremme sangen i de nordsjællandske kommuner. Startede i 2018 og er støttet med driftsbevillinger fra Fredensborg og Hillerød Kommuner samt diverse fonde.


PROJEKTER:
Sangcenter Nordsjælland arbejder ligeligt prioriteret indenfor tre hovedindsatsområder: 
– Dannelse (for alle børn i indskolingen), 
– Uddannelse (for særligt talentfulde og motiverede børn) og 
– Folkelighed (for alle) 
Sangcenter Nordsjælland er det første og eneste af sin slags i regionen og har mødt stor tillid og opbakning siden sin start med projekter i både Fredensborg og Hillerød kommuner og kommende projekter i flere af de øvrige nordsjællandske kommuner. 

Af foreløbigt realiserede og kommende projekter kan bl.a. fremhæves:

Hørelæreundervisning – Fredensborg Slotskirkes Pigekor
Stemmetræning – Fredensborg Slotskirkes Pigekor
“Kom og Syng” – fælles- og alsangsaftener
Spil Dansk – 2018 og 2019
DanSang – demenssang
Sangfællesskaber
Morgensang / sangleg
Alle Børn Har En Stemme

ORGANISATION:                                                                                                                                                                                                                            Sangcenter Nordsjælland er organiseret med et repræsentantskab, der består af lokale interessenter fra provstier, kirker, musikskoler, kommuner, institutioner, skoler, foreninger, særlige interessenter og erhvervsliv – alle med en særlig veneration for arbejdet og projekterne, en bestyrelse på syv personer, valgt af og fra de forskellige områder, samt lokale styregrupper, som udgør sangcentrets daglige kunstneriske ledelse.

 • Direktør og daglig leder er Morten Ernst Lassen

 

BESTYRELSEN:

 • Rikke Macholm, formand
 • Bjarne Hennemann (formand), direktør – repræsentant for erhvervsliv
 • Jesper Gude, musikskoleleder – repræsentant for musikskole.
 • Kultur- og fritidsudvalget Hillerød – repræsentant for kommune
 • Mie Korp Sloth, organist – repræsentant for kirke
 • Hans-Henrik Nissen, provst – repræsentant for provsti
 • Else-Marie Kristoffersen, organist – repræsentant for særlig interessent
 • Carsten Nielsen, næstformand Kulturudvalget Fredensborg Kommune – repræsentant for kommune
 • Thomas Holberg Wied, skoleleder – repræsentant for skole/institution
 • Ulla Hardy Hansen, viceborgmester (suppleant)

STYREGRUPPER:
Fredensborg:
 • Mie Korp Sloth (formand), organist
 • Thomas Holberg Wied, skoleleder
 • Maria Blum Bertelsen, musikskoleleder
 • Henrik Schrøder, organist og korleder
 • Cille Buch, korleder
Hillerød:
 • Ulla Handler (formand), organist
 • Jesper Gude, musikskoleleder
 • Mads Christian Strandgaard, vicemusikskoleleder
 • Tine Matthews, korleder                                                                                                                                                                                       
 • Karen Maria Baun Hørlykke,  korleder
 • Anja Haven Strøm, korleder
  Karen Maria Baun Hørlykke, korleder
  Anja Haven Strøm, korled