fbpx

THY SANGSKOLE

THISTED

Thy Sangskole er en selvejende institution. Visionen er at inspirere børn, unge og alle til at synge i kor og at udforske stemmer, musikalitet og udfordre egne kreative og kunstneriske muligheder i musik og sang.

Thy Sangskole arbejder for at etablere samarbejde og skabe netværk mellem kor, skoler, børnehaver, musikskoler, kirkemusikskole, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, kirker og andre interessenter, samt at skabe netværk mellem lokale, nationale og internationale kor, institutioner, erhvervsliv for at fremme sang og korsang bredt.

 

AKTIVITETER

Thy Sangskole er et af ni sangkraftcentre i Danmark, som er opstået på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning og støttet af Det Obelske Famileifond for at understøtte den danske sang på både elite- og breddeniveau. Thy Sangskole arbejder med en bred vifte af projekter af kortere eller længere forløb for en bred målgruppe bl.a.:

· Sang i skolerne – inspiration til morgensang og sang på skolerne.
· Sang i børnehaver
· Kor for folkeskolelærere
· Limfjordens Pigekor
· Thisted Kirkes Drenge-mandskor

 

ORGANISATION

Thy Sangskoles ledelse varetages af en daglig driftsleder (p.t. vakant) samt en kunstnerisk leder: Dirigent for Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, Niels Granvig.

Bestyrelsen består af:

Peder Schjødt-Pedersen, formand, udpeget af Erhvervslivet i Thisted Kommune

Anna Cederstrøm Friis

Francois Grimal

Niels Granvig, udpeget af Thisted Kirkes Drenge-Mandskor

Thy Sangskole

Lille Torv 1A
7700 Thisted

www.thysangskole.dk