THY SANGSKOLE

THISTED

 – SanggladThy Sangskole er en selvejende institution. Visionen er at inspirere børn, unge og alle til at synge i kor og at udforske stemmer, musikalitet og udfordre egne kreative og kunstneriske muligheder i musik og sang.

Thy Sangskole arbejder for at etablere samarbejde og skabe netværk mellem kor, skoler, børnehaver, musikskoler, kirkemusikskole, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, kirker og andre interessenter, samt at skabe netværk mellem lokale, nationale og internationale kor, institutioner, erhvervsliv for at fremme sang og korsang bredt.

 

AKTIVITETER

Thy Sangskole er et af tolv sangkraftcentre i Danmark, som er opstået på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning og støttet af Det Obelske Famileifond for at understøtte den danske sang på både elite- og breddeniveau. Thy Sangskole arbejder med en bred vifte af projekter af kortere eller længere forløb for en bred målgruppe bl.a.:

  • Sang i skolerne – bl.a. Sangspirer, korsang i musikundervisningen
  • Sang i børnehaver, vuggestuer og i dagplejen, bl.a. Sangglad &  Sangglad Mini.
  • Sang på plejecentre, Syng minderne frem
Derudover har vi et korleder-netværk for alle kor, her er både klassiske og rytmiske kor. Det rummer børnekor og voksenkor. I netværket er der kor, ikke kun fra Thy, men også Mors og Salling. 
I korleder-netværket skabes der mulighed for samarbejder og fælles koncerter og SangMaraton er blevet en tilbagevendende succes.

Vi har et tæt samarbejde med Thisted Kirkes Drenge-mandskor og samarbejder desuden med Nordvestjysk Pigekor samt Musikskolen i Thy.

 

ORGANISATION

Thy Sangskoles ledelse varetages:

  • Daglig Driftsleder: Kristina Brogaard, daglig driftsleder
  • Kunstnerisk leder: Niels Granvig, Dirigent for Thisted Kirkes Drenge-Mandskor

Bestyrelsen består af:

  • Peder Schjødt-Pedersen, formand, udpeget af Erhvervslivet i Thisted Kommune                                                                   
  • Anna Cederstrøm Friis                                                                                                                                                                                         
  • Francois Grimal                                                                                                                                                                                                             
  • Niels Granvig, udpeget af Thisted Kirkes Drenge-Mandskor
  • Dagmar Ebbesen
Thy Sangskole

Lille Torv 1A
7700 Thisted

www.thysangskole.dk